برای ثبت نام در دوره ساخت مهارت دکتر اسکیل ابتدا باید در اینجا پیش ثبت نام اولیه رایگان انجام دهید.
پس از ثبت نام اولیه رایگان در دکتر اسکیل، با شما تماس گرفته می شود و یک گپ و گفت حضوری 30 دقیقه ای با دکتر اسکیل خواهید داشت. در این گپ و گفت دوستانه مشخص می شود که این دوره مناسب شما هست یا نه؟ نتیجه این مصاحبه در همان جلسه به شما اعلام خواهد شد.
در صورتی که شما هم تمایل به شرکت در این مصاحبه داشتید می توانید مراحل ثبت نام خود را کامل کنید.

اطلاعات مربوط به زمان شروع و نحوه برگزاری دوره ساخت مهارت در اینجا آمده است.