برای ثبت نام در دوره چهار مهارت پایه تا کسب و کار دکتر اسکیل ابتدا باید در اینجا پیش ثبت نام اولیه رایگان انجام دهید.
پس از ثبت نام اولیه شما بصورت رایگان در جلسه اول دوره چهار مهارت پایه شرکت خواهید کرد. در این کارگاه آنلاین ضمن انجام تست هایی و با توجه به نتیجه آنها به شما خواهیم گفت که این دوره برای شما مفید است یا خیر.
در صورتی که تمایل به شرکت در این جلسه آنلاین (رایگان) را دارید می توانید مراحل ثبت نام خود را کامل کنید.

اطلاعات مربوط به زمان شروع و نحوه برگزاری دوره ساخت مهارت در اینجا آمده است.